நிக்கலோ மாக்கியவெல்லி (Niccolò Machiavelli) in Arivom Arignarkalai by Megala Ramamourty

நிக்கலோ மாக்கியவெல்லி (Niccolò Machiavelli – considered as the father of modern political philosophy & political science) எனும் இத்தாலியைச் சேர்ந்த அரசியல் சிந்தனையாளர்.

American Tamil Media, ATR Arivom Arignarkalai uploaded on Apr 21, 2021

Support this podcast: https://anchor.fm/americantamilradio/support

Source link

Related posts

Leave a Comment