Panelists

Our proud panelists, so far…

Next Generation team

Mathavi Sankar

Kavya Sundar

Nithya Kumaran

Pradeep Arumugam

Sowmya Ramesh

Kanmani Durai

Current Generation team

Mani Kumaran

G Selvam

Raj Natarajan

Murali Pathy

Mangala

Ananthakrishnan

Shalini Ganesalingam

Dr. Mamuthu N

Dr. Kumaraguru Gurusamy

Dr. Bala Swaminathan

Job Daniel

Porchezhiyan Ramasamy

Somu Thiru

Manju

Sundar

Shiva

Manjula

Vishnu